Biz Kimiz?

'Türkiye Genç Barış İnşacıları' yerel, ulusal ve uluslararası boyutta faaliyet gösteren bir inisiyatiftir. Gençlik, Barış ve Güvenlik temasını ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2250 sayılı kararını kendisine dayanak noktası alan inisiyatifimizin temel amacı gençliğin barış inşası ve şiddetin önlenmesi sürecine aktif katılımını sağlamaktır.


Gençlerin, uluslararası barış ve güvenliğin kurulmasında ve korunmasında kritik bir rolü olduğuna inanan ve gücünü sadece ve sadece gençlerden alan inisiyatifimiz hiçbir dini, siyasi veya etnik bir oluşumun parçası değildir, tamamıyla bağımsız bir harekettir.

Toplumdaki dezavantajlı grupların entegrasyonunu ve istihdamını önceleyen ve bunun da barış’ın özüne direkt katkı yaptığına inanan inisiyatifimiz, siyasi, dini, etnik ve cinsel kimlik farklılıklarına dayalı ayrımcı politikayı ve anlayışı tümden reddetmektedir. Yerel kalkınmanın dünya barışına yadsınamayacak bir şekilde etki edeceğini düşünen hareketimiz, bu nedenle çalışmalarını hem yerelde hem de uluslararası alanda sürdürmektedir. Şiddetin dışında alternatif bir yol daha olduğunu gençliğe göstermek isteyen inisiyatifimiz, barışın toplumda marjinal bir kavram olmaksızın kalıcı bir şekilde yer edinmesi için canla başla çalışmaktadır.

Wooden Hut

"Barış bir gülümsemeyle başlar."

Rahibe Teresa

 

Ekibimiz

mehmet-ilhanli.png

Kurucu Direktör

Mehmet İlhanlı

Mehmet İlhanlı, 2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Lisans döneminden itibaren birçok sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak görev aldı. Şu an bir enerji firmasında yönetici adayı olarak çalışan Mehmet, aynı zamanda Köln Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde yüksek lisans yapmaktadır.

berfin-coskun.png

Akademik Koordinatör

Berfin Coşkun

Berfin Coşkun Marmara Üniversitesi Sosyoloji bölümünden 2020 Temmuz ayında mezun oldu. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nda proje koordinatörü olarak çalıştı. Şu an ise barış inşa süreçleri, kalkınma ve ana akım/ sosyal medyada kadın uzmanların görünürlüğü gibi konulara odaklanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almaya devam etmektedir.

ekin-bayur.png

Proje Koordinatörü

Ekin Bayur

Ekin, 2019 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Şimdi ise Sabancı Üniversitesi Çatışma Analizi ve Çözümü yüksek lisans öğrencisidir. Ortadoğuda din, cinsiyet, barış ve çatışma ilgilendiği temel araştırma konuları arasındadır.

Emre_Bayir.png

Proje Koordinatörü

Emre Bayır

Emre Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Uluslararası politika, ekonomi ve siyaset felsefesi ile ilgilenmektedir.

haziq-hakimi.png

Operasyon Sorumlusu ve Editör

Haziq Hakimi

Haziq, 2018'de Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Insan hakları, ulusal güvenlik ve strateji çalışmalarına ilgi duyar. En belirgin kişisel özellikleri ise farklı kültür ve medeniyetleri araştırmayı, bu medeniyetleri yerinde görmeyi seven bir seyahat tutkunu olmasıdır.

Dilan_Aydinak.jpeg

Sosyal Medya Koordinatörü

Dilan Aydınak

Lisansını Çukurova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. Aynı zamanda Türkiye Uluslararası İlişkiler Çalışmaları (TUİÇ) derneğinde 2 yıl temsilcilik yapıp akademik araştırmalarda/çalışmalarda katkıda bulundu. Öğrenim hayatından sonra iş hayatına bilişim alanında devam edip Huawei Network Operasyon Merkezinde Network Mühendisliği yaparak devam etmekte.

asmin-kaya.png

İçerik Üreticisi

Asmin Ayçe İdil Kaya

Asmin Ayçe İdil Kaya, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Mezunu, Portekiz’de 1 yıl fotoğrafçılık okudu. Bulgaristan’da Avrupa Gönüllü Hizmeti gönüllüğü yaptı. Bianet, Mynet, Boxoffice gibi farklı mecralarda muhabirlik ve editörlük yaptı. Şu an freelance gazetecilik yapıyor ve sosyal medya pazarlaması üzerine çalışıyor.

Hamza_Tuncay.jpeg

Bağış Koordinatörü

Hamza Tuncay

Hamza Tuncay İstanbul Bilgi Üniversitesi’ nin Uluslararası İlişkiler bölümünden 2017 yılında mezun olmuştur. Şu an bir tekstil firmasının ihracat bölümünde çalışmaktadır.

tutku-demirtas.png

Araştırma Asistanı

Tutku Demirtaş

Tutku Demirtaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler son sınıf lisans öğrencisidir. Temmuz 2020'de University of Exeter'de araştırma asistanı olarak gönüllü görev almıştır. Şu anda National Democratic Institute tarafından genç kadınların siyasete katılımının artırılması amacıyla hazırlanan 'Biz de Varız' programında proje katılımcısıdır.

 

Ne Yapıyoruz?

Türkiye'nin Genç Barış inşacıları , Türkiye içinde ve dünya çapında barışı, gençliği ve güvenliği geliştiren uluslararası bir girişimdir.

2015 yılında kabul edilen BM Güvenlik Konseyi'nin 2250 sayılı kararı taahhütlerine bağlılığını koruyup, yapacağımız sivil projelerle ekonomik kalkınma, eğitim, sosyal entegrasyon, cinsiyet eşitliği, çeşitliliği geliştireceğiz.

Hedefimiz, farklı geçmişlere sahip gençleri arzularını gerçekleştirmeleri için eğitimler vererek  topluluklarına katkıda bulunmaları için fırsatları belirlemelerine yardımcı olmaktır.

Gençlerin uluslararası barış ve güvenliğin kurulması ve korunmasında kritik bir role sahip olduğuna inanan Türkiye Genç Barış inşacıları, networking, yurttaşlık eğitimi, yerel, ulusal ve uluslararası projeler, akademik araştırmalar, iş, panel, konferans ve atölye çalışmaları gibi faaliyetlerle gençliği güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Ayrıca, gençliğin barış süreçlerinin tüm adımlarına ve her yönüne katkıda bulunmasını sağlayarak gençler için sosyoekonomik fırsatların eksikliğini, ayrımcılığı ve marjinalleşmeyi en aza indireceğine inanıyoruz. Gençliğin katılımı ile herkes için özgür, eşit bir gelecek inşaa edebiliriz.